Đại lý thiết bị tự động tmp Mr.Châu 0981801821
CÔNG TY TNHH TM & DV TĂNG MINH PHÁT : 0981801821 - sale16@tmpvietnam.com
social social social
sale16@tmpvietnam.com
Sản phẩm
  • Thông Tin Sản Phẩm
  • Đánh Giá

Màn hình hiển thị Red Lion G303

Màn hình hiển thị Red Lion G306

Màn hình hiển thị Red Lion G308

Màn hình hiển thị Red Lion G310

Màn hình hiển thị Red Lion G3BFDM

Màn hình hiển thị Red Lion SWITCH08

Màn hình hiển thị Red Lion GL300T

Màn hình hiển thị Red Lion LOOK/05

Màn hình hiển thị Red Lion GL350

Màn hình hiển thị Red Lion G310C2

Màn hình hiển thị Red Lion G310R2

Màn hình hiển thị Red Lion G310S2

Màn hình hiển thị Red Lion G315C2

Màn hình hiển thị Red Lion G304K

Màn hình hiển thị Red Lion G306K

 

Màn hình cảm ứng HMI Redlion

G07C0000

G10C0000

G15C1100

G308A230

G07S0000

G10C1000

G303M000

G308C100

G09C0000

G10R0000

G303S000

G310C210

G09C1000

G10R1000

G304K200

G310C230

G0FILM07

G10S0000

G306A000

G310R210

G0FILM09

G10S1000

G306M000

G310R230

G0FILM10

G12C0000

G306MS00

G315C230

G0FILM12

G12C1100

G307K200

G310S230

G0FILM15

G15C0000

G308A210

G315C210

 

Màn Hình Hiện Thị Red Lion
CUB4 Panel meter
 , CUB5 Panel meterCUB7 Panel meterC48 Panel meterPAX Panel meter,  PAX2 Panel meterPAX Lite Panel meter

CUB4CL10

CUB4L8WM

CUB5RTR0

CUB7P010

CUB4CL20

CUB4LP00

CUB5SNK0

CUB7P020

CUB4CL30

CUB4LP40

CUB5TB00

CUB7P100

CUB4CL40

CUB4V000

CUB5TCB0

CUB7P110

CUB4I000

CUB4V010

CUB5TCR0

CUB7P120

CUB4I010

CUB4V020

CUB5TR00

CUB7P200

CUB4I020

CUB5B000

CUB5USB0

CUB7P210

CUB4L000

CUB5COM1

CUB5VB00

CUB7P220

CUB4L010

CUB5COM2

CUB5VR00

CUB7TCG0

CUB4L020

CUB5IB00

CUB7CCG0

CUB7TCG1

CUB4L800

CUB5IR00

CUB7CCR0

CUB7TCR0

CUB4L810

CUB5PB00

CUB7CCS0

CUB7TCR1

CUB7TCS0

CUB7TCS1

CUB7TVG0

CUB7TVR0

CUB4L820

CUB4L8W2

CUB5RLY0

CUB7CVR0

CUB4L8W0

CUB5PR00

CUB5RTB0

CUB7CVS0

CUB4L8W1

CUB5R000

CUB7CVG0

CUB7P000

Sản phẩm cùng loại
Sản phẩm cùng loại
Copyright © 2019 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT. Design by Nina.vn
Đại lý thiết bị điện tự động tmp,Cung cấp tất cả các thiết bị tự động hóa Đại diện chính hãng tại việt nam về thiết bị tự động hóa